Порядок розрахунку проводів

Кінцевою метою розрахунку проводів є визначення їхніх натягів і стріл прогину при різних температурах для побудови монтажних кривих і складання монтажних таблиць. При розрахунку визначають натягу проводів при режимі ожеледі з вітром і режимі максимального вітру, які необхідно знати для вибору навантажень на опори при цих режимах. Крім того, іноді виявляють максимальну стрілу прогину проводів при ожеледі (без вітру) або відхилення проведення від вертикальної площини в якій-небудь крапці прольоту при максимальному вітрі. Натягу проведення визначають виходячи з умови, що при вихідному розрахунковому (найбільш важкому для проведення) режимі натяг проведення буде дорівнює його максимальному натягу.

Оскільки проведення й троси Порядок розрахунку проводів контактної мережі розраховують по методу напруг, що допускають, максимальний припустимий натяг проведення Hmах знаходять розподілом руйнівного навантаження при розтяганні Нраз на номінальний коефіцієнт запасу міцності кз, тобто

де а — коефіцієнт, що враховує розкид механічних характеристик й умови скрутки дроту (0,95 при числі дротів у проведенні не більше 37 й 0,90 — при числі дротів більше 37);

σвр— тимчасовий опір розриву матеріалу дроту;

S — розрахункова площа поперечного переріза проведення.

Руйнівні навантаження проводів при розтяганні й коефіцієнти запасу міцності нових проводів наведені в розділі 2. Номінальний коефіцієнт запасу міцності до3 установлюють залежно від матеріалу й конструкції проведення, а також вимог надійності ліній.

На ділянках ліній з підвищеними вимогами до Порядок розрахунку проводів надійності (наприклад, у населеній місцевості, на мостах, при перетинанні залізничних колій і т.д.), а також для зменшення ваги опорних пристроїв проведення й троси підвішують із ослабленим натягом, приймаючи коефіцієнт запасу міцності 3. Максимальний натяг проводів і тросів не повинне перевищувати найбільші натяги, на які розраховані ізолятори й арматури контактної мережі.

Фізико-механічні характеристики проводів і тросів можуть бути прийняті за усередненим даними табл. 14.1 й 14.2.

Таблиця 14.1


documentapcntcz.html
documentapcoanh.html
documentapcohxp.html
documentapcophx.html
documentapcowsf.html
Документ Порядок розрахунку проводів