Потенціал ринку та структура попиту

Визначення рівня попиту на продукт (послугу) є однією з найпоширеніших цілей маркетингової стратегії: рівень попиту характеризує збутовий потенціал підприємства.

Користуючись вихідними даними таблиці 2.4 розраховуються індекси ринкового потенціалу товарів і фінансовий потенціал фірми.

Таблиця 2.4. Визначення потенціалу ринку та структури попиту товарів підприємства

Товар Обсяг продажів усіх товарів на ринку, тис. грн. Індекси ринкового потенціалу товарів Ринковий потенціал фірми, тис. грн. Фактичний обсяг збуту, тис. грн.
А 3533,4
Б 2378,25
В 883,35
Усього -

Ринковий потенціал складає 30 %:

22650*0,3=6795 тис. грн.

Визначення ринкового потенціалу фірми по кожному товару.

Товар А: 6795*0,52=3533,4 тис. грн

Товар Б: 6795*0,35=2378,25 тис. грн

Товар В: 6795*0,13=883,35 тис. грн.

Порівнюючи ринковий потенціал фірми з фактичними обсягами збуту, робляться висновки. Фактичний Потенціал ринку та структура попиту збут товару "А" менше ринкового потенціалу фірми майже в 4 рази. Це пов'язано з потенцією товару на ринку.

Підприємство обрало шлях поступового вилучення товару з ринку.


documentapcdugf.html
documentapcebqn.html
documentapcejav.html
documentapceqld.html
documentapcexvl.html
Документ Потенціал ринку та структура попиту